Op zaterdag 8 juni 2024 zullen Gordon Setter Vereniging Nederland (GSVN), Ierse Setter Vereniging (ISV) en de Nederlandse Pointer Club (NPC) gezamenlijk hun  (Kampioenschaps) Clubmatch houden, ook wel de Britse Staande Hondenshow genaamd.

De show zal plaatsvinden op het prachtige terrein van de Apeldoornse Kynologen Club, Polderweg 5, 7327 GX te Apeldoorn.  Het terrein is ruim en geheel omheind. Het heeft een mooi clubgebouw met ruim terras, waar van alles verkrijgbaar is. 

De show vindt buiten plaats ongeacht het weer, zorgt u dus voor beschutting voor u en uw hond(en).

De keuringen starten om 10:00 uur (dit kan eventueel vervroegd worden afhankelijk van aantal inschrijvingen).
Inlaat van de honden op het terrein is vanaf 09:00 uur. 

Wie kunnen er deelnemen:
Iedereen die in het bezit is van een rashond met een stamboom afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of met een buitenlandse stamboom. De in Nederland geïmporteerde honden moeten voorzien zijn van een N.H.S.B. (Nederlandse Honden Stamboek) nummer.

Kampioenschappen:
De kampioenschapprijzen worden toegekend volgens de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. CAC: kan aan de hond uit alle klassen vergeven worden, mits de kwalificatie Uitmuntend is behaald, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Babyklas en Puppyklas.

Dubbel CAC
Tijdens de kampioenschapsclubmatches geldt dat het CAC dubbel wordt geteld en het Reserve CAC als een volledig punt. 

Clubwinnaar
De titel “Clubwinnaar” met jaartal, afgekort als C.W. met de laatste twee cijfers van het jaar, wordt aan de hond die beste van het ras is geworden toegekend.

Nederlands Jeugdkampioen
Om het tentoonstellingsbezoek voor jonge honden te stimuleren is de titel “Nederlands Jeugdkampioen”, afgekort tot “N.J.K.” ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom vermeld worden. De titel Nederlands Jeugdkampioen kan worden verleend aan honden die in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of een Kampioenschapsclubmatch drie maal een eerste plaats met de kwalificatie Uitmuntend behaald hebben onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Bij het behalen en registreren van de N.J.K.  wordt dit automatisch één CAC voor een eventueel definitief Nederlands Kampioen. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee.

Nederlands Veteranenkampioen
Om het tentoonstellingsbezoek voor veteranen te stimuleren is de titel “Nederlands Veteranenkampioen”, afgekort tot “N.V.K.” ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom vermeld worden. De titel Nederlands Veteranenkampioen kan worden verleend aan honden die in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling drie maal een eerste plaats met de kwalificatie Uitmuntend behaald hebben onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee.

Toelaten loopse teven
Vanaf 27 juni 2005 moeten volgens de bepalingen van de F.C.I. loopse teven op de exposities toegelaten worden (dus uitsluitend Tentoonstellingen, Kampioenschapsclubmatches en Clubmatches).

Toelaten niet-ingeschreven honden
Honden die niet voor de expositie zijn ingeschreven maar door de eigenaar – naast de ingeschreven hond(en) – zijn meegebracht worden toegestaan, mits het aantal niet ingeschreven honden per exposant niet meer bedraagt dan maximaal twee.

In welke klassen kan men inschrijven:

 1. Jongste Puppyklasse: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt.
 2. Puppyklasse: voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van
  9 maanden nog niet hebben bereikt.
 3. Jeugdklasse: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van
  18 maanden nog niet hebben bereikt.
 4. Jongehondenklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
 5. Open klasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
 6. Fokkersklasse: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben en die door de exposant zijn gefokt.
 7. Gebruikshondenklasse: voor gebruikshonden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door het desbetreffende verwante lichaam een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid is is afgegeven. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de openklasse ingeschreven.
 8. Kampioensklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale of internationale F.C.I. kampioenstitel hebben behaald. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de openklasse ingeschreven
 9. Veteranenklasse: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.
 10. Koppelklasse: Voor twee honden (reu en teef) van hetzelfde ras zonder onderscheid van geslacht, bonafide eigendom van dezelfde exposant. De honden die worden ingeschreven in de koppelklas moeten ook in een andere klasse(1 t/m 9) zijn ingeschreven.
 11. Fokkerijklasse: Minimaal 3, maximaal 5 honden van hetzelfde ras en zelfde fokkker, met mogelijk verschillende eigenaren
 12. Nakomelingenklasse: Reu of teef met minimaal 3, maximaal 5 eerste generatie nakomelingen

Inschrijven in de kampioensklasse op een Kampioenschapsclubmatch is niet verplicht.
Men mag ook in een andere klasse inschrijven.

Eindkeuringen:
Aan het eind van de normale keuringen vinden er nog extra keuringen plaats (afhankelijk van inschrijvingen)

* Koppelklasse
* Beste Jongste Pup van de Show

* Beste Pup van de Show
* Beste Jeugdhond van de Show
* Beste Gebruikshond van de Show
* Beste Veteraan van de Show
* Beste Britse Staande Hond van de Show

Veterinaire keuring:
Op 1 januari 2006 is de Veewet afgeschaft. De honden hoeven niet meer aan de ingang veterinair gekeurd te worden. Dus een dierenarts is niet meer nodig. Wel dient men rekening te houden dat de honden voldoende zijn geënt. Het is dan ook raadzaam dat u het enting boekje meebrengt. De buitenlandse honden moeten voor rabiës zijn geënt. Dit geldt ook voor de niet-ingeschreven honden die door de exposanten worden meegenomen.

Keurverslagen en kwalificaties:
Alle te keuren honden ontvangen een keurverslag via hun E-mail en account bij Onlinedogshows. 

Tarieven
Wij proberen de kosten laag te houden en iedereen in staat te stellen om mee te doen
aan de clubmatch.
Inschrijfgeld (incl. online catalogus via Onlinedogshows) € 40,00 voor de 1e hond, voor iedere volgende hond € 37,50
Jongste Puppy- en Puppyklasse € 20,00
Inschrijving voor de koppelklasse kost € 10,00

Inschrijven en betalen
Inschrijving en betaling loopt geheel via Onlinedogshows

NB. Mocht de Britse Staande Hondenshow niet plaats kunnen vinden zullen de ingeschreven deelnemers het inschrijfgeld minus 8,5% retour ontvangen.

Bezoekers
Bezoekers zijn van harte welkom, entree is gratis.
Ook honden van bezoekers mogen gratis mee (wel dient u hiervan het inentingsbewijs bij u te hebben).

Verdere algemene regelsb

 • De honden aangemeld in Jongste Puppy- en Puppyklas dingen niet mee naar “Beste v/h Ras”.
 • Alle aanmeldingen zijn definitief.
 • Een eenmaal ingeschreven hond kan op een later tijdstip niet meer worden vervangen door een andere, zelfs al zou de inschrijving nog niet gesloten zijn.
 • Elke inschrijver verplicht zich, door het inzenden van zijn aanmeldingsformulier(en) zijn inschrijfgeld te voldoen.
 • Is een hond verhinderd deel te nemen dan blijft de betaalplicht bestaan er volgt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van inschrijfgeld, dit in overeenstemming met de bepalingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Toestemmingsbepaling
Als deelnemer/bezoeker verleent u toestemming voor het maken en publiceren van foto’s van uw deelname aan en aanwezigheid bij het evenement ‘Britse Staande Hondenshow’ op 3 juni 2023 te Apeldoorn.

N.B. Deze algemene toestemmingsbepaling is niet van toepassing voor personen jonger dan 16 jaar.

Alle deelnemers zijn aansprakelijk voor het gedrag van hun hond(en): De organisatie van de Britse Staande Honden Show wijst elke aansprakelijkheid in deze van de hand.