Selecteer een pagina

Inschrijving sluit definitief 6 mei 2018

Inschrijfformulier

  • Gegevens hond

  • Gegevens Eigenaar

  • Prijs: € 35,00 Aantal:
  • Prijs: € 30,00 Aantal:
  • Prijs: € 17,50 Aantal:
  • Prijs: € 6,00 Aantal:
  • € 0,00
    Toestemmingsbepaling in verband met nieuwe privacy wet
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

LET OP! Van iedere hond ingeschreven in een buitenlands stamboek dient een kopie van de stamboom te worden verzonden aan het Clubmatch Secretariaat, dit i.v.m. juiste info die verschaft dient te worden aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (deze kunt u uploaden via bovenstaande knop of per mail).

Kopie kampioenschapsdiploma en/of werktest moet verzonden worden aan Clubmatch Secretariaat, via uploaden met dit formulier, per mail aan: britse.staande.hondenshow@gmail.com, of per post aan Dennenhof 54, 3355 RJ Papendrecht, indien een hond in de kampioens- of gebruikshondenklas wordt ingeschreven. Is deze niet tijdig in het bezit wordt de hond in de openklas ingeschreven. 

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI  zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van dit formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.  Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 per hond (incl. catalogus). Schrijft u meer honden in, dan betaalt u voor iedere volgende hond (van hetzelfde ras) slechts € 30,00. Voor inschrijvingen in de Jongste Puppy- en Puppyklas betaalt u € 17,50 per hond. Voor de koppelklasse betaalt u € 6,00 per koppel. Deelname aan de Kind/Hond show en Juniorhandling is gratis.

Betaling
Gelijktijdig met het insturen van het inschrijfformulier dient conform het inschrijfformulier de betaling te geschieden.  Voor de in Nederland wonende exposanten kan dit middels IBAN NL97INGB0004702386 ten name van de penningmeester Gordon Setter Vereniging Nederland te Soesterberg. Voor buitenlandse betalingen dient u ook BIC (SWIFT) Code INGBNL2A op te geven.
Bij betaling op de show betaalt u € 10,00 per hond extra.

WordPress Themes