Selecteer een pagina

Introductie Jill Dixon (Wallbank kennel, GB) 

Hallo iedereen,

Het is een koude, vriezende ochtend in Engeland terwijl ik dit schrijf, een ochtend waarin onze Gordons het juist geweldig vinden langer dan gewoon buiten te rennen. Mijn gedachten echter gaan naar juni, daar ik, zoals jullie allemaal weten, ben uitgenodigd ons prachtig ras op jullie Kampioenschapsclubmatch in Nederland te komen keuren. Ik voel mij echt vereerd dit te doen en mijn hartelijke dank hiervoor.

Het was in 2005 toen Ric en ik in Nederland kwamen keuren en we hadden toen een heel fijne tijd. Ik zal een foto van die dag meenemen. (Jammer genoeg is Ric vorig jaar april overleden). Hij wordt herinnerd door zijn geweldige weekend Gordons 2000 dat bezocht werd door mensen die overal vandaan kwamen.

Ik heb nu 1 Gordon Setter en zou niet weten wat ik zonder haar zou moeten doen. Rosie, we noemen haar ‘de Roos’ houdt me bezig en actief en zij is mijn trouwe gezelschap. We hebben al 37 jaar Gordons. Ric wilde een grotere hond (we hadden Yorkshire Terriers in die tijd nogal een verschil)! We wisten niets van Gordons af en werden ook niet door de fokker ingelicht toen we naar een nest gingen kijken. Een pup sprong op Ric’s knie en hij zei: ‘zij wordt het’ en we namen Bo, Majestic Doe at Wallbank, mee naar huis. Zij werd onze eerste fokteef en sinds die tijd zijn we gek op Gordons geworden.

Op vele manieren betekende dit een heel nieuw leven voor ons, nieuwe vriendschappen, evenementen bij ons thuis, trainingen, fund-raising, vlees- en aardappeltaarten tijdens de Kerst met veel vrienden van verschillende jachthondenrassen en wandelingen in het dal beneden ons huis. Ik ben 23 jaar de coördinator geweest voor Gordon Rehome and Support en heb genoten van de verantwoordelijkheid van deze belangrijke baan. Onze dagen veranderden compleet met de routine van wandelingen met onze Gordons, ringtrainingen en tentoonstellingen. Al spoedig hadden we meer dan één Gordon en we hebben verschillende nesten gefokt. Het eerste nest was van Bo, ze kreeg 10 puppies en 3 werden Show Champions. Geen tijd meer om in de tuin te werken op zondag!!

Ik kijk erg uit naar mijn bezoek, Lin Davis (Shehallion), een goede vriendin van mij komt met me mee.
Ik heb zelfs de zon besteld voor onze tijd bij jullie en we verheugen ons allebei iedereen te ontmoeten.

Tot in juni!

Jill Dixon

 

Vertaling: Bea VanKampen

Introduction Jill Dixon (Wallbank kennel, UK) 

Hello everyone,

it is a very cold frosty morning in England as I write, the sort of morning our Gordons just love to run in much more than usual. My thoughts, however, go forward to June, when, as you all know, I am invited to judge our beautiful breed in the Netherlands at your Championship Breed Club Show – I am truly honoured to do so, thank you so much for inviting me.

It was 2005 when Ric and I came to judge in the Netherlands and we had a lovely time. I will bring a photograph of that occasion. (Ric sadly passed away in April last year). Remembered for his wonderful Gordon‘s 2000 when people from all over the world had a weekend together.

I have one Gordon now and I don’t know what I would do without her. Rosie, we call her ‘the Rose’ keeps me busy, active, and is my constant companion.

We have owned Gordons for thirty-seven years. Ric wanted a bigger dog (we had Yorkshire Terriers at the time – a bit of a difference)! We didn’t know anything about Gordons nor were we enlightened by the breeder when we went to see a litter. One jumped on Ric’s knee and he said ‘she’ll do for me’ and home Bo came, Majestic Doe at Wallbank, our maiden bitch and we have loved Gordons ever since.

Of course it meant a whole new life in many ways, making new friends, having events at our home, training sessions, fund-raising, meat and potato pies at Christmas with lots of friends from various gundog breeds we had met, meeting and walking in the valley below our home.  I co-ordinated Gordon Rehome and Support for 23 years and enjoyed the responsibility of this important job.

Our days changed completely to include a routine of walks with our Gordons etc., show training and becoming quite involved. Soon we had more than one and we bred several litters, the first being from Bo, we had ten puppies and three became Show Champions. No more gardening on a Sunday!!

I am looking forward very much to my visit, Lin Davis (Shehallion), my good friend is coming too. I have even ordered sunshine for our time with you all and we are both looking forward to meeting everyone. See you in June!

Jill Dixon

 

WordPress Themes